Stille Controle Naleving Drank en Horecawet

Klant: Handhaving Support
Opdracht: Ondersteuning bieden aan de controle op de naleving van de Drank- en Horecawetgeving.
Tools: Recht- wetskennis, security awareness, discretie
Omschrijving: Observeren en zowel mondeling als schriftelijk rapporteren van objectieve waarnemingen.